Welpen

De welpen vormen een groep jongens in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Hun avonturen spelen zich veelal af in de Indiase jungle zoals die door Rudyard Kipling beschreven, en door Walt Disney verfilmd is in het Jungle Book. De leiders en leidsters worden dan ook niet aangesproken met hun eigen naam maar dragen onder groepstijd de naam van een van de dieren uit het Jungle Book. Baloe de beer en Bagheera de zwarte panter zijn hier de bekendste voorbeelden van. De kinderen worden geacht jonge wolfjes (welpen) te zijn.

Een groep welpen noemen we een horde. De leden van de welpenhorde van Scouting Leonardus zijn te herkennen aan hun groene welpenblouse en oranjeblauwe das. De welpenhorde is onderverdeeld in een viertal subgroepen, nesten genoemd. Ieder nest kenmerkt zich door een eigen kleur. Geel, rood, grijs of groen; de mogelijke kleuren van een wolvenvacht.

De welpen komen samen op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur op ‘t Hofke van Binderen. Voorafgaand aan elke groepsbijeenkomst maakt de leiding een keuze uit een zeer gevarieerd programma-aanbod. Speurtochten, bosspelen, sportochtenden, kringspelen, knutselen, quiz, koken op houtvuur en educatieve programma’s in de vorm van excursies maken hier deel van uit. Daarnaast staan er elk jaar een aantal programma’s gepland die samen met andere speltakken van Scouting Leonardus uitgevoerd worden.

Kamperen vormt een wezenlijk onderdeel van scouting en derhalve ook van de welpengroep. Er wordt 2 keer per jaar een weekendkamp gepland dat doorgaans plaatsvindt in de eigen blokhut of een gehuurde blokhut buiten Helmond. Elk welpenjaar wordt afgesloten met het hoogtepunt van het seizoen; het zomerkamp. Tijdens het zomerkamp slapen de welpen een week lang in tenten en staan er allerlei reguliere en bijzondere activiteiten op het programma. Het zomerkamp speelt zich elk jaar af in een ander thema.

Tenslotte heeft de welpenhorde van Scouting Leonardus haar eigen speltakblaadje, de Rimboekrant genaamd. Dit blaadje komt eens per maand uit en bevat allerlei relevante informatie voor de leden en met name hun ouders.

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn of heeft u behoefte aan nadere informatie schroom dan niet om contact op te nemen met iemand van de welpenleiding.

Hier vindt u onze meest recente Rimboekrant.